Provádíme standardní i nestandardní způsoby vytápěcích systémů. Klademe především důraz na požadavky investora, kde jsme schopni poradit a vymyslet bezobslužný provoz zařízení s nízkými provozními náklady.

Jako zdroj tepla vám můžeme nabídnout:

Rozvody vytápění provádíme podle způsobu a druhu vytápěcí soustavy z materiálů měď, ocel, plast.

Předání tepla do místností můžeme řešit:

Otopná tělesa jsou hlavními prvky při vytápění všech druhů budov. U rodinných domků si můžete volit nejen variantu povrchové úpravy (barevné splynutí s obvodovou zdí a oknem nebo barevné zvýraznění povrchu otopného tělesa ve vztahu k budoucímu interiéru) ale především tvarové provedení vlastního otopného tělesa s přihlédnutím k jeho technickým vlastnostem.

Podlahové vytápění přináší ve srovnání s klasickými radiátory významné snížení spotřeby energie. Maximální hospodárnosti dosahuje v kombinaci s kondenzačními kotli nebo tepelným čerpadlem jako zdrojem tepla.

Elektrokotle:

Plynové kotle:

Radiátory:

Podlahové vytápění: