Kotle na biomasu

Kotle na pevná paliva ATMOS

Společnost vyváží více než 60 % své produkce do Rakouska, Německa, Švédska, Itálie, Francie, Rumunska, Polska, Bulharska, Dánska, Slovenska, Litvy, Lotyšska, Ukrajiny, Velké Británie a Španělska

Kotle na dřevo

Zplynování dřeva (obrácené hoření) s následným spalováním dřevního plynu v keramickém spalovacím prostoru zaručuje optimální vyhoření všech spalitelných látek. Dodávka vzduchu a spalovací proces jsou řízeny odtahovým ventilátorem. To umožňuje rychlé roztopení kotle a dobré spalování již od zátopu.

Kotle na uhlí/dřevo

Nejmodernější kotle určené pro spalování hnědého a černého uhlí, hnědouhelných briket a dřeva jako náhradního paliva (zátop) na principu generátorového zplynování pomocí patentem chráněného otočného roštu s použitím odtahového ventilátoru. Speciální konstrukce zajišťující nejvyšší účinnost, nízkou spotřebu, komfortní a ekologicky šetrný provoz.

Kotle na pelety

Nejmodernější kotle pro spalování pelet s automatickým zapalováním paliva a dávkováním pomocí šnekového dopravníku o libovolné délce nebo se zabudovaným dopravníkem a zásobníkem na pelety o objemu 65 l / 175 l / 215 l. Kotle umožňují variabilní umístění zásobníku pelet vedle kotle, nebo ve vedlejší místnosti. (Standardní zásobníky 250, 500 nebo 1000 l a textilní zásobníky na celou sezónu 5500, 6500 nebo 7900 l).

Kombinované kotle

Speciální řada kombinovaných kotlů ATMOS umožňuje ekologické spalování dřeva na principu generátorového zplynování v kombinaci s hořákem na pelety. Kotel umožňuje podle potřeby střídání paliv, ruční topení dřevem a plně automatické topení peletami. Kotel je vybaven funkcí automatického startu hořáku po dohoření dřeva.