voda plyn topení

NAŠE SPECIALITA

NEJEKONOMIČTĚJŠÍ SYSTÉM PODLAHOVÉHO TOPENÍ!
Úspora 10 - 20 % provozních nákladů na vytápění ročně!

Kombinací systémových desek Schlüter-Bekotec®-EN nebo -N 23 F s osvědčenou dilatačně-izolační rohoží Schlüter® - Ditra vyvinula firma Schlüter-Systems KG tenký a stabilní plovoucí potěr bez nebezpečí vyboulení. Dlažba přilepená na rohož je trvale odolná proti vzniku trhlin. Systém je mimořádně vhodný pro podlahové vytápění. Nízký teplotní spád je ideální pro použití tepelného čerpadla nebo jiných úsporných zdrojů.

  • Nízká konstrukční výška
  • Potěr bez dilatačních spár
  • Rychle reagující topení
  • Stejnoměrné rozložení tepla
  • Nízké teploty na přívodovém potrubí
  • NÍZKÉ NÁKLADY!

Postup provedení uvedené technologie je následující. Na rovný a únosný podklad se uloží zvuková, popř. i tepelná izolace. Po obvodu se rozvine pružná dilatační páska a celá plocha se překryje polyetylénovou fólií. Na ni se položí systémové desky Schlüter-Bekotec®-EN s pravidelně uspořádanými válcovitými výlisky, po stranách upravené ke spojení na pero a drážku s čepy nebo NOVINKA Schlüter-Bekotec®-EN 23 F pro mimořádně tenkou skladbu podlahy!!! (obr. 3)

Na takto připravený podklad se zabetonuje potěr (obr. 2), který se zarovná s nejvyššími body výlisků. Z rozměrů desek vyplývá maximální tloušťka vrstvy potěru mezi výlisky 27 mm. Snížení konstrukční výšky u podlahového vytápění ve srovnání s tradičními systémy představuje 37 nebo až ca. 60 mm (obr. 3), dilatační spáry v ploše potěru, bez ohledu na velikost plochy, není třeba provádět. Ihned jak je potěr pochozí, lze na něj přilepit obkladačským lepidlem rohož Schlüter®-Ditra. Řídká tkanina na rubové straně zajistí její trvale dilatační ukotvení k podkladu. Rybinovitě tvarované výlisky v líci rohože se nejprve zaplní lepidlem, které se na vytvořené rovině rozetře ozubenou stěrkou. Dlažba se pokládá podle platných zásad tenkovrstvého lepení, totéž platí i o její dilataci v ploše a koutech. Provedení dilatačních spár je závislé od tepelného, mechanického nebo chemického namáhání dlažby a velikosti ploch. Podle těchto kritérií si lze vybrat mezi řadou dilatačních profilů Schlüter®-Dilex. Podlahové topení lze uvést do plného provozu už za 7 dní po položení dlažby.

Bezchybná funkce je zaručena tím, že se v potěru mezi výlisky systémové desky vytvoří hustá a pravidelná síť mikrotrhlin způsobujících rovnoměrné snižování napětí vznikajícího smršťováním v průběhu zrání a tím i vyloučení vyklenutí povrchu. Vložením rohože Schlüter®-Ditra mezi potěr a dlažbu dojde k pevnému celoplošnému ukotvení tuhé dlažby a současně k jejímu dilatačnímu oddělení od plošně nestabilního podkladu. Síť mikrotrhlinek v potěru nemá proto na kvalitu dlažby žádný vliv!


© COPYRIGHT RAS-BEROUN 2007 - Design by MACDESIGN STUDIO